Mødekalender

Herfra har du adgang til kommende møder vedrørende udvalgsvirksomhed efter udvalg og mødetype. En langtidskalender er også til rådighed.

Se mødedokumenterne for yderligere oplysninger.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

18-11-2019

14:30

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinært møde

Udenrigsudvalget

18-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinært møde

Budgetkontroludvalget

18-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinært møde

18-11-2019

18:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Koordinatorer

Økonomi- og Valutaudvalget

18-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinært møde

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

18-11-2019

15:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinært møde

Budgetkontroludvalget

19-11-2019

11:30

Luxembourg : SCH - L6A100

+ Ekstraordinært møde

+ Preparatory briefing for annual meeting with ECA

Underudvalget om Menneskerettigheder

20-11-2019

14:30

Brussels : PHS - PHSHEM

+ Ekstraordinært møde

+ High Level Conference on the 30 anniversary of the Convention on the rights of the child

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

21-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinært møde

21-11-2019

14:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinært møde

Udvalget om International Handel

25-11-2019

19:00

Strasbourg : LOW - S1.5

+ Ekstraordinært møde

+ Vote - Consent on the agreement on the tariff rate quota for US imports of high-quality beef

Budgetudvalget

25-11-2019

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ Ekstraordinært møde