Please fill this field

Om

Velkomst

Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
CONT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Velkommen til Budgetkontroludvalget! I juli 2019 blev jeg valgt til formand for dette udvalg, hvor jeg sammen med 29 andre kolleger fra i alt 16 lande arbejder for en effektiv kontrol af EU's budget.

Vi kontrollerer og overvåger, at budgettet anvendes korrekt og målrettet (ca. 166 mia. EUR i 2019). Hovedansvaret for forvaltningen ligger hos Europa-Kommissionen, som fordeler størstedelen af alle midler. Ca. 80 % af pengene går til vores medlemsstater, ca. 13 % af pengene investeres globalt, og ca. 7 % går til administrationen.

Budgetkontroludvalget bistås i sit arbejde af Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg. Vores ansvarsområde omfatter også Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Vi er involveret i al lovgivning, hvor spørgsmål vedrørende en korrekt forvaltning af EU-budgettet samt EU's finansielle interesser spiller en rolle. Vi går også ind for en stærk europæisk anklagemyndighed.

Se på tallene, for de ser dig på - en god økonomisk forvaltning fører til sikkerhed, tillid og pålidelighed.

Monika Hohlmeier
Kontakter