Please fill this field

Publications Catalogue by the Budgetary Affairs Policy Department

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

Documenting climate mainstreaming in the EU budget - making the system more transparent, strigent and comprehensive EN

16-07-2020 PE 654.166 BUDG CONT
Studie
Resumé : This study examines the current methodologies used for tracking climate-related and biodiversity-related expenditure in the EU budget. It identifies strengths and weaknesses of the current methodologies, and examines proposed changes to the methodologies for the 2021-2027 financial perspective. On this basis, it identifies potential objectives for strengthening the tracking mechanisms, and puts forward suggested approaches to meeting those objectives.
Stillere : Martin NESBIT Thorfinn STAINFORTH Kaley HART Evelyn UNDERWOOD Gustavo BECERRA Institute for European Environmental Policy

Next Generation EU - Where are assigned revenue? Which impact in 2021? EN

15-07-2020 PE 656.549 BUDG CONT
Briefing
Resumé : Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. In the emergency European Recovery Instrument, “Next Generation EU”, put forward by the Commission EUR 500 billion are external assigned revenue. In 2021, contributions from “Next Generation EU” are planned to provide an additional EUR 211.3 billion of assigned revenue. in 2021, assigned revenue will surge to EUR 220 000 million in commitments and EUR 46 100 million in payments, from a total amount of EUR 17 405.5 million in commitment appropriations and EUR 19 159.6 million in payments appropriations in 2019. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.
Stillere : Alexandre MATHIS

How EU funds tackle economic divide in the European Union EN

13-07-2020 PE 654.525 BUDG CONT
Studie
Resumé : When assessing the benefits Member States (MS) receive from the European Union (EU) budget, they primarily focus on their individual net positions, i.e. the net balance between their national contributions and the transfers received from the EU budget. This ‘juste retour’ thinking is associated with several limitations and problems and completely neglects the benefits accruing to MS beyond the pure financial streams related to the EU budget. MS may enjoy the indirect benefits that are related to the various interventions and policies financed from the EU budget. Benefits may be also created for the EU as a whole in the case of policies coordinated and financed by the EU, replacing or complementing individual un-coordinated action at MS level and thus creating additional added value through making use of synergies. MS also benefit from intra-EU direct investments, intra-EU trade and the EU’s network effects. Therefore, the net position view could be complemented by additional indicators providing a more comprehensive picture of the overall benefits resulting for MS from the EU membership and budget and several reform options within the EU budget could help to overcome the net position view and support a debate focused less on national and more on the common interest of the EU altogether.
Stillere : WIIW: Mr Robert Stehrer, Mr Roman Stöllinger, Mr Gabor Hunya, Ms Doris Hanzl-Weiss, Mr Mario Holzner, Mr Oliver Reiter WIFO: Ms Margit Schratzenstaller, Ms Julia Bachtrögler Blomeyer & Sanz: Ms Veronika Kubeková, Mr Roland Blomeyer

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2020 EN

03-07-2020 PE 630.250 ITRE BUDG AFET AGRI FEMM CONT
Oversigt
Resumé : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Nominations for Members of the European Court of Auditors EN

15-06-2020 PE 654.527 BUDG CONT
Oversigt
Resumé : Short presentation of - Treaty provisions and appointment procedure, - upcoming and recent nominations and - avenues for further research.
Stillere : Michaela FRANKE

Assigned revenue in the Recovery Plan - The frog that wishes to be as big as the ox? EN

15-06-2020 PE 654.526 BUDG CONT
Briefing
Resumé : Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. The emergency European Recovery Instrument put forward by the Commission amounts to EUR 750 billion. Out of this EUR 750 billion, EUR 500 billion are external assigned revenue. Therefore, more than a third of the EU budget will be considered as assigned revenue in the EU budget. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.
Stillere : Alexandre MATHIS

A Just Transition Fund - How the EU budget can best assist in the necessary transition from fossil fuels to sustainable energy EN

15-04-2020 PE 651.444 BUDG CONT
Studie
Resumé : On 14 January 2020, the European Commission published its proposal for a Just Transition Mechanism, intended to provide support to territories facing serious socioeconomic challenges related to the transition towards climate neutrality. This report provides a comprehensive analysis of how the EU can best ensure a ‘just transition’ in all its territories and for all its citizens with the tools at its disposal. It provides an overview and a critical assessment of the Commission's proposal, and suggests possible amendments based on best practices from other just-transition initiatives.
Stillere : Bruegel Ms Aliénor CAMERON; Dr Grégory CLAEYS; Ms Catarina MIDŐES; Dr Simone TAGLIAPIETRA

Nettooverskud/-underskud eller "fair return"-tilgangen

19-02-2020 PE 648.760 BUDG CONT
Oversigt
Resumé : Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary balances, OBB'er), som beregnes og offentliggøres årligt af Europa-Kommissionen i et forsøg på at dokumentere forskellene mellem en medlemsstats finansielle bidrag til EU-budgettet og den andel af udgifterne på EU-budgettet, som den medlemsstat modtager. OBB'er er blevet et stærkt politiseret begreb med betydelige mangler. Beregning af driftsbudgetsaldoer (OBB) er en ren regnskabsteknisk øvelse. Dette fremgår mest overbevisende af den nulsum-forudsætning, der er iboende i driftsbudgetsaldokonceptet, ifølge hvilket en positiv OBB i én medlemsstat nødvendigvis skal udlignes af en negativ OBB af samme størrelse i en anden medlemsstat. Det siger sig selv, at et sådant perspektiv står i skarp kontrast til idéen om et EU-budget, der ikke primært er tænkt som et system med finanspolitisk omfordeling, men derimod som et middel til at skabe europæisk merværdi.
Stillere : Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati

Nettobudgetsaldoer som indikator: en misvisende indikator for de fordele, en medlemsstat opnår via EU-budgettet

19-02-2020 PE 648.761 BUDG CONT
Oversigt
Resumé : Når der foretages beregninger af budgetsaldoen ("operating budgetary balance, OBB), er det underforstået, at fordelingen af EU's udgifter er et nulsumsspil. Denne fremgangsmåde er uforenelig med den centrale tankegang, at EU's udgifter skaber europæisk merværdi. Det kan således føre til vildledende resultater, hvis man betragter nettobudgetsaldoen som en indikator for, hvilken "nettofordel" en medlemsstat opnår via EU's finanspolitiske aktiviteter, hvilket fremgår af følgende argumenter.
Stillere : Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover

Fordelene ved EU-medlemskab måles ikke på et lands nettooverskud eller -underskud

19-02-2020 PE 648.762 BUDG CONT
Oversigt
Resumé : Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary balances, OBB'er), og de viser ikke alle de økonomiske og ikkemonetære fordele, som opnås ved et EU-medlemskab. På mange politikområder med grænseoverskridende elementer og krav om en kritisk masse kan fælles tiltag på EU-plan føre til bedre resultater end fragmenterede nationale initiativer. Adskillige undersøgelser viser, at det indre marked har skabt øget beskæftigelse og vækst. Virkningen af uddybningen af det indre marked siden 1990 er blevet kvantificeret til 3,6 mio. nye arbejdspladser. Dertil kommer, at EU's BNP ville være 8,7 % lavere, hvis der ikke havde været nogen integration på det indre marked. Den gennemsnitlige EU-borger tjener 840 EUR mere om året takket være det indre marked. Alle EU-borgere drager fordel af indkomststigninger takket være det indre marked, dog er disse virkninger større for vesteuropæere i absolutte tal. I forhold til BNP er gevinster og tab mere ensartede.
Stillere : Marta Pilati, Fabian Zuleeg

Hvordan man får bugt med "fair return"-manien

19-02-2020 PE 648.763 BUDG CONT
Oversigt
Resumé : En nettobudgetsaldo er en meget vildledende indikator for fordelene ved EU-udgifter og EU-medlemskab. Budgetbeslutninger, der træffes på grundlag af denne indikator, fører til dårlige politikker, da de er partiske til fordel for programmer med tilbagestrømninger af penge til medlemsstaterne. Denne "fair return"- mentalitet er en stor hindring for at opnå mere europæisk merværdi gennem EU-budgettet. Den dybereliggende årsag til denne vildledende og skadelige optagethed af nettosaldoen er, at tilbagestrømningspolitikkerne er meget synlige og har stor politisk appel og gør det let at identificere, hvem der drager fordel af dem på nationalt og regionalt plan. Politikker, hvis europæiske fordele er mere spredt, og som ikke indebærer betalinger til medlemsstaterne, får mindre støtte blandt vælgere og politikere.
Stillere : Friedrich Heinemann, Marta Pilati, Fabian Zuleeg

"Jeg vil have mine penge tilbage" Historien om nationale rabatter

19-02-2020 PE 648.764 BUDG CONT
Oversigt
Resumé : Et kort overblik over historien om ordningen for egne indtægter og dens rabatter.
Stillere : Zareh Asatryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati

Fordelene ved EU-medlemskab måles ikke på et lands nettooverskud eller -underskud

19-02-2020 PE 648.145 BUDG CONT
Briefing
Resumé : Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary balances, OBB'er), og de viser ikke alle de økonomiske og ikkemonetære fordele, som opnås ved et EU-medlemskab. På mange politikområder med grænseoverskridende elementer og krav om en kritisk masse kan fælles tiltag på EU-plan føre til bedre resultater end fragmenterede nationale initiativer. Adskillige undersøgelser viser, at det indre marked har skabt øget beskæftigelse og vækst. Virkningen af uddybningen af det indre marked siden 1990 er blevet kvantificeret til 3,6 mio. nye arbejdspladser. Dertil kommer, at EU's BNP ville være 8,7 % lavere, hvis der ikke havde været nogen integration på det indre marked. Den gennemsnitlige EU-borger tjener 840 EUR mere om året takket være det indre marked. Alle EU-borgere drager fordel af indkomststigninger takket være det indre marked, dog er disse virkninger større for vesteuropæere i absolutte tal. I forhold til BNP er gevinster og tab mere ensartede.
Stillere : Marta Pilati, Fabian Zuleeg

Hvorfor er nettobudgetsaldoen en misvisende indikator for de fordele, en medlemsstat opnår via EU-budgettet?

19-02-2020 PE 648.148 BUDG CONT
Briefing
Resumé : Når der foretages beregninger af budgetsaldoen ("operating budgetary balance, OBB), er det underforstået, at fordelingen af EU's udgifter er et nulsumsspil. Denne fremgangsmåde er uforenelig med den centrale tankegang, at EU's udgifter skaber europæisk merværdi. Det kan således føre til vildledende resultater, hvis man betragter nettobudgetsaldoen som en indikator for, hvilken "nettofordel" en medlemsstat opnår via EU's finanspolitiske aktiviteter, hvilket fremgår af følgende argumenter.
Stillere : Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover

Nettooverskud/-underskud: Varianter, eksempler og historien

19-02-2020 PE 648.183 BUDG CONT
Briefing
Resumé : Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary balances, OBB'er), som beregnes og offentliggøres årligt af Europa-Kommissionen i et forsøg på at dokumentere forskellene mellem en medlemsstats finansielle bidrag til EU-budgettet og den andel af udgifterne på EU-budgettet, som den medlemsstat modtager. OBB'er er blevet et stærkt politiseret begreb, med betydelige mangler. Beregning af driftsbudgetsaldoer er en ren regnskabsteknisk øvelse. Dette fremgår mest overbevisende af den nulsum-forudsætning, der er iboende i driftsbudgetsaldokonceptet, ifølge hvilket en positiv OBB i én medlemsstat nødvendigvis skal udlignes af en negativ OBB af samme størrelse i en anden medlemsstat. Det siger sig selv, at et sådant perspektiv står i skarp kontrast til idéen om et EU-budget, der ikke primært er tænkt som et system til finanspolitisk omfordeling, men derimod som et middel til at skabe europæisk merværdi.
Stillere : Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati

Strategier til at få bugt med "fair return"- perspektivet på EU-budgettet

19-02-2020 PE 648.186 BUDG CONT
Briefing
Resumé : En nettobudgetsaldo er en meget vildledende indikator for fordelene ved EU-udgifter og EU-medlemskab. Budgetbeslutninger, der træffes på grundlag af denne indikator, fører til dårlige politikker, da de er partiske til fordel for programmer med tilbagestrømninger af penge til medlemsstaterne. Denne "fair return"-mentalitet er en stor hindring for at opnå mere europæisk merværdi gennem EU-budgettet. Den dybereliggende årsag til denne vildledende og skadelige optagethed af nettosaldoen er, at tilbagestrømningspolitikkerne er meget synlige og har stor politisk appel og gør det let at identificere, hvem der drager fordel af dem på nationalt og regionalt plan. Politikker, hvis europæiske fordele er mere spredt, og som ikke indebærer betalinger til medlemsstaterne, får mindre støtte blandt vælgere og politikere.
Stillere : Giacomo Benedetto, Friedrich Heinemann, Fabian Zuleeg

EU Own Resources EN

15-01-2020 PE 647.459 BUDG CONT
Briefing
Resumé : This Briefing is a background note for the Committee on Budgets public hearing on “EU Own Resources and Fiscal Policy Harmonisation: Untapped potential for Synergies?” held on 23 January 2020. It describes the very specific structure of the EU revenue which come from three types of own resources, i) traditional own resources, ii) VAT-based own resource and iii) GNI-based own resource. State of play of what has been done to improve own resource is provided. Lastly, fiscal policy harmonisation initiatives in force and proposed are listed.
Stillere : Alexandre MATHIS

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019 EN

16-12-2019 PE 630.243 SEDE DROI INTA BUDG AFET AGRI ENVI FEMM CONT
Oversigt
Resumé : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

25-11-2019 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Oversigt
Resumé : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

Tilsagn afgivet under høringerne af de indstillede kommissærer - Von der Leyen-Kommissionen, 2019-2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Resumé : Dette dokument er en samling af hovedpunkter og væsentlige tilsagn, som de indstillede næstformænd og kommissærer har fremsat under deres respektive høringer i Europa-Parlamentet. Det har til formål at give et praktisk og præcist værktøj til opfølgning på den kommende Kommissions indsats og handlinger. En udtømmende liste over alle kandidaternes tilsagn og holdninger findes i det fuldstændige forhandlingsreferat for de enkelte offentlige høringer, som er tilgængeligt på Europa-Parlamentets særlige websted om høringerne ligesom de skriftlige spørgsmål og svar.

Commitments made at the hearing of Johannes HAHN, Commissioner-designate - Budget and Administration EN

22-11-2019 PE 636.481 BUDG CONT
Briefing
Resumé : The commissioner-designate, Johannes Hahn, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: the Multiannual Financial Framework, modernisation and digitalisation of the Commission and the protection of EU financial interests.
Stillere : Alix DELASNERIE

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019 EN

21-10-2019 PE 629.838 INTA BUDG CULT ENVI FEMM CONT
Oversigt
Resumé : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency EN

15-07-2019 PE 636.480 BUDG CONT
Indgående analyse
Resumé : The European Parliament is very attentive to the issue of transparency and integrity within the EU institutions. In the past, the EP has commissioned two studies to verify the level of effectiveness and efficiency of the Code of Conduct for Commissioners of the European Commission. This in-depth analysis verifies whether the Code of Conduct of 2018 complies with the requests the EP has made in order to guarantee the best performance in terms of transparency and integrity by the EC Commissioners. Most of the EP requests have been satisfied. However, there is still some room for improvement in terms of transparency of the Independent Ethical Committee, the cooling off period for Commissioners and provisions related to the role of the European Ombudsman within the Code. Moreover, the Code of Conduct, being a soft law instrument, could be upgraded to a hard law instrument having a stronger binding force. Finally, the EP could reiterate the study recommendations concerning stricter provisions on the involvement of Commissioners in the national, regional or local politics.
Stillere : Rita CALATOZZOLO