Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig - årsrapport 2018

2019/2128(INI) Procedure for initiativbetænkninger
CONT

Joachim KUHS [ID]

korresponderende udvalg

Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018

2019/2127(INI) Procedure for initiativbetænkninger
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

2019/2056(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

korresponderende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd

2019/2057(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen

2019/2058(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten

2019/2059(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2019/2060(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Regionsudvalg

2019/2061(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand

2019/2062(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

korresponderende udvalg