Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

29-07-2020 CULT_PV(2020)06-22-1 PE654.060v01-00 CULT

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 – all sections EN

24-07-2020 CULT_PA(2020)655780 PE655.780v01-00 CULT
Romeo FRANZ

OPINION with recommendations to the Commission on Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINION on the Digital Services Act and fundamental rights issues posed EN

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINION with recommendations to the Commission on the Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online EN

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

OPINION on the sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 13. juli 2020

13-07-2020 CULT_OJ(2020)07-13_1 PE654.055v02-00 CULT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 6. juli 2020

25-06-2020 CULT_OJ(2020)07-06_1 PE653.969v01-00 CULT

UDTALELSE om betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny strategi for europæiske SMV'er

18-06-2020 CULT_PA(2020)653852 PE653.852v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

ÆNDRINGSFORSLAG 26 - 104 - Udkast til udtalelse Europæisk år for jernbanetransport (2021)

16-06-2020 CULT_AM(2020)653797 PE653.797v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 22. juni 2020

12-06-2020 CULT_OJ(2020)06-22_1 PE653.779v01-00 CULT

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

UDTALELSE om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 56 - Udkast til udtalelse Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling - Meddelelse fra Kommissionen

05-06-2020 CULT_AM(2020)652647 PE652.647v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 13 - Udkast til udtalelse En ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling

02-06-2020 CULT_AM(2020)652553 PE652.553v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

PROTOKOL - Tirsdag den 2. juni 2020

02-06-2020 CULT_PV(2020)06-02-1 PE653.793v01-00 CULT

UDKAST TIL UDTALELSE om en europæisk datastrategi

29-05-2020 CULT_PA(2020)652540 PE652.540v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 2. juni 2020

28-05-2020 CULT_OJ(2020)06-02_1 PE652.534v01-00 CULT

PROTOKOL - Torsdag den 28. maj 2020

28-05-2020 CULT_PV(2020)05-28-1 PE652.648v01-00 CULT

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 56 - Udkast til udtalelse Investeringsplan for et bæredygtigt Europa – Finansiering af den grønne pagt

27-05-2020 CULT_AM(2020)652450 PE652.450v01-00 CULT
Romeo FRANZ

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021)

25-05-2020 CULT_PA(2020)650707 PE650.707v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 28. maj 2020

19-05-2020 CULT_OJ(2020)05-28_1 PE652.372v01-00 CULT

Udtalelse om henstillinger vedrørende forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

12-05-2020 CULT_AL(2020)650453 PE650.453v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

UDKAST TIL UDTALELSE om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

11-05-2020 CULT_PA(2020)650720 PE650.720v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 163 - Udkast til betænkning Effektive foranstaltninger til at gøre Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det Europæiske Solidaritetskorps grønnere

07-05-2020 CULT_AM(2020)650688 PE650.688v01-00 CULT
Laurence FARRENG

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 49 - Udkast til udtalelse Kvalitetspraktikophold i EU

06-05-2020 CULT_AM(2020)650482 PE650.482v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 77 - Udkast til udtalelse Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle

06-05-2020 CULT_AM(2020)650615 PE650.615v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 40 - Udkast til udtalelse Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

04-05-2020 CULT_AM(2020)650484 PE650.484v01-00 CULT
Peter POLLÁK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 79 - Udkast til udtalelse Udarbejdelse af en EU-strategi for bæredygtig turisme

04-05-2020 CULT_AM(2020)650485 PE650.485v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

PROTOKOL - Mandag den 4. maj 2020

04-05-2020 CULT_PV(2020)05-04-1 PE650.686v01-00 CULT

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling

27-04-2020 CULT_PA(2020)650355 PE650.355v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 155 - Udkast til betænkning Opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv

27-04-2020 CULT_AM(2020)650487 PE650.487v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 37 - Udkast til udtalelse Retsakten om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online

27-04-2020 CULT_AM(2020)650540 PE650.540v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 51 - Udkast til udtalelse Retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder

27-04-2020 CULT_AM(2020)650541 PE650.541v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 4. maj 2020

27-04-2020 CULT_OJ(2020)05-04_1 PE650.547v01-00 CULT

UDKAST TIL UDTALELSE om en bæredygtig europæisk investeringsplan — Hvordan den grønne pagt kan finansieres

27-04-2020 CULT_PA(2020)650553 PE650.553v01-00 CULT
Romeo FRANZ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 12 - Udkast til udtalelse EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

14-04-2020 CULT_AM(2020)648520 PE648.520v01-00 CULT
Christine ANDERSON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 84 - Udkast til udtalelse Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

14-04-2020 CULT_AM(2020)650393 PE650.393v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 14 - Udkast til udtalelse Fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)

14-04-2020 CULT_AM(2020)650403 PE650.403v01-00 CULT
Christine ANDERSON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 88 - Udkast til udtalelse Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

14-04-2020 CULT_AM(2020)650405 PE650.405v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 70 - Udkast til udtalelse Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens

07-04-2020 CULT_AM(2020)650379 PE650.379v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

UDKAST TIL BETÆNKNING om effektive foranstaltninger til at gøre Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det Europæiske Solidaritetskorps grønnere

30-03-2020 CULT_PR(2020)648431 PE648.431v01-00 CULT
Laurence FARRENG

Udtalelse om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

UDKAST TIL UDTALELSE om styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle

27-03-2020 CULT_PA(2020)648611 PE648.611v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

UDKAST TIL UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om kvalitetspraktikophold i EU

25-03-2020 CULT_PA(2020)648619 PE648.619v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

UDKAST TIL UDTALELSE om betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

24-03-2020 CULT_PA(2020)648518 PE648.518v01-00 CULT
Peter POLLÁK

UDKAST TIL UDTALELSE om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder

23-03-2020 CULT_PA(2020)648588 PE648.588v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

UDKAST TIL UDTALELSE om udarbejdelse af en EU-strategi for bæredygtig turisme

23-03-2020 CULT_PA(2020)648598 PE648.598v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

UDKAST TIL UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online

20-03-2020 CULT_PA(2020)648593 PE648.593v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 17. marts 2020

09-03-2020 CULT_OJ(2020)03-17_1 PE648.493v01-00 CULT

PROTOKOL - Onsdag den 19. februar 2020

26-02-2020 CULT_PV(2020)02-19-1 PE648.378v01-00 CULT

UDKAST TIL BETÆNKNING om opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv

25-02-2020 CULT_PR(2020)646985 PE646.985v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

24-02-2020 CULT_AM(2020)648367 PE648.367v01-00 CULT
Romeo FRANZ

UDKAST TIL UDTALELSE om EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

21-02-2020 CULT_PA(2020)648267 PE648.267v01-00 CULT
Christine ANDERSON

UDKAST TIL UDTALELSE Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

21-02-2020 CULT_PA(2020)648348 PE648.348v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

UDKAST TIL UDTALELSE om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

20-02-2020 CULT_PA(2020)648287 PE648.287v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

UDKAST TIL UDTALELSE om fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)

20-02-2020 CULT_PA(2020)648341 PE648.341v01-00 CULT
Christine ANDERSON

UDKAST TIL UDTALELSE om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af kunstig intelligens

20-02-2020 CULT_PA(2020)648351 PE648.351v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2020

19-02-2020 CULT_AD(2020)646848 PE646.848v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

PROTOKOL - Tirsdag den 21. januar 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00 CULT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 19. februar 2020

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00 CULT

AMENDMENTS 1 - 54 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020 EN

30-01-2020 CULT_AM(2020)646882 PE646.882v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

UDKAST TIL UDTALELSE om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

30-01-2020 CULT_PA(2020)646979 PE646.979v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDMENTS 32 - 99 - Draft opinion European Institute of Innovation and Technology (recast) EN

28-01-2020 CULT_AM(2020)646929 PE646.929v01-00 CULT
Christian EHLER

AMENDMENTS 96 - 244 - Draft opinion on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe EN

28-01-2020 CULT_AM(2020)646942 PE646.942v01-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020 EN

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

PROTOKOL - Onsdag den 4. december 2019

15-01-2020 CULT_PV(2019)12-04-1 PE644.997v02-00 CULT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 21. januar 2020

09-01-2020 CULT_OJ(2020)01-21_1 PE645.109v01-00 CULT

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

17-12-2019 CULT_PA(2019)644924 PE644.924v01-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

16-12-2019 CULT_PA(2019)644884 PE644.884v01-00 CULT
Christian EHLER

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

12-12-2019 CULT_AM(2019)644966 PE644.966v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion 2018 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) EN

12-12-2019 CULT_AM(2019)644968 PE644.968v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 4. december 2019

21-11-2019 CULT_OJ(2019)12-04_1 PE644.745v01-00 CULT

PROTOKOL - Tirsdag den 5. november 2019

15-11-2019 CULT_PV(2019)11-05-1 PE643.209v01-00 CULT

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN