Please fill this field

Afstemninger

Afstemning ved navneopråb er obligatorisk ved enhver enkelt og/eller endelig afstemning om både lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige betænkninger, der sættes under afstemning i udvalgene. Endvidere kan afstemning foretages ved navneopråb, hvis formanden bestemmer, at der skal foretages elektronisk afstemning, eller hvis medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper i udvalget, der mindst når op på den høje tærskel, anmoder herom.

På denne side finder du resultaterne af afstemningerne ved navneopråb med angivelse af, hvordan det enkelte medlem har stemt.

Roll call votes 13 July 2020

Roll call votes 22 June 2020

Roll call votes 2 June 2020

Roll call votes 19 February 2020

Roll call votes 21 January 2020

Roll call votes 1 October 2019

Roll call votes 22 July 2019

Roll call votes 11 March 2019

Roll call votes 20 February 2019

Roll call votes 4 February 2019

Load more