Please fill this field

Om

Velkomst

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Velkommen til webstedet for Europa-Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder.

I verden af i dag, hvor den internationale menneskerettighedslovgivning konsekvent undermineres, er Den Europæiske Union fortsat dybt engageret i at beskytte og fremme menneskerettighedernes universalitet i sine interne og eksterne politikker.

Europa-Parlamentet og Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI) skaber øget bevidsthed om specifikke menneskerettighedssituationer, samarbejder med en bred vifte af samarbejdspartnere og fører tilsyn med, at menneskerettighederne respekteres i EU's optræden udadtil, idet der lægges særlig vægt på at sikre sammenhæng mellem alle Unionens eksterne politikker (f.eks. på handels-, asyl- og migrationsområdet) og dens menneskerettighedspolitik.

En af dets vigtigste opgaver er at kontrollere gennemførelsen af EU's menneskerettighedspolitik samt dens virkninger og bidrag til effektivt at fremme respekten for menneskerettighedsstandarderne samt retsstatsprincippet og demokratiet i partnerlandene.

Gennem drøftelser, undersøgelser og rapporter, delegationsrejser til partnerlande samt internationale og regionale menneskerettighedsorganisationer samt opfølgning på uopsættelige beslutninger vil Underudvalget om Menneskerettigheder forsøge at tage fat på de støt stigende menneskerettighedsudfordringer og -konflikter ved at opbygge en fælles forståelse og undersøge mulighederne for forbedring og handling.

Vores møder transmitteres direkte over internettet, og du kan følge os på Twitter @EP_HumanRights

Maria Arena
Formand