Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

BETÆNKNING om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Interrogazioni scritte alla BCE e al CRU (Comitato di risoluzione unico) nel 2019

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

02-12-2019 ECON_PR(2019)644750 PE644.750v02-00
ECON

Irene TINAGLI

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

02-12-2019 ECON_PR(2019)644764 PE644.764v02-00
ECON

Irene TINAGLI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse

29-11-2019 ECON_PR(2019)644827 PE644.827v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

Frist for ændringsforslag : 19-12-2019

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Eva KAILI

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON