Ændringsforslag


Når et udkast til betænkning, udtalelse eller forslag er blevet henvist til udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag (herunder budgetændringsforslag). Udvalget fastsætter en frist for modtagelse af alle ændringsforslag. De indgivne ændringsforslag drøftes og sættes til afstemning på udvalgsmødet. Vedtagne ændringsforslag indarbejdes derpå i den foreslåede tekst, før den bliver endelig. Denne side viser alle ændringsforslag stillet af udvalgsmedlemmer, før der stemmes om dem.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige ændringsforslag.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  AMENDMENTS 25 - 148 - Draft opinion Establishment of the Reform Support Programme

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 448 - Udkast til forslag til beslutning om EU's handicapstrategi efter 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

ÆNDRINGSFORSLAG 17 - 75 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

ÆNDRINGSFORSLAG 449 - 465 - Udkast til forslag til beslutning EU's handicapstrategi efter 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 199 - Udkast til betænkning Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

ÆNDRINGSFORSLAG 200 - 360 - Udkast til betænkning Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 17 - Udkast til udtalelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 15 - Udkast til udtalelse Decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 41 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 22 - Udkast til udtalelse Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ