Seneste nyt

What's new?

15-01-2020 - 11:09
Calender red and grey

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

22-01-2020 09:00 / 12:30 EMPL
22-01-2020 14:30 / 18:30 EMPL
23-01-2020 09:00 / 11:00 EMPL

Multimediebibliotek

04-12-2019 - 09:06
EMPL Møde
12-11-2019 - 15:53
EMPL Møde
05-11-2019 - 09:07
EMPL Møde

Velkomstord

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Velkommen til webstedet for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

EMPL-Udvalget er ansvarligt for beskæftigelse og alle aspekter af socialpolitik, herunder arbejdsvilkår, social sikring, social inklusion og social beskyttelse; den frie bevægelighed for arbejdstagere og pensionister; arbejdstagernes rettigheder; foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen; Den Europæiske Socialfond; erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer; dialogen mellem arbejdsmarkedets parter; og alle former for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn. Vi har også ansvaret for forbindelserne med fem agenturer: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF og den nyoprettede europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (ELA).

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links