Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 14. juli 2020

10-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-14_1 PE655.637v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. juli 2020

10-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-16_1 PE655.638v01-00 ENVI

OPINION on the impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

MINUTES - Monday, 4 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-04-1 PE650.678v01-00 ENVI

MINUTES - Monday, 11 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-11-1 PE652.335v01-00 ENVI

MINUTES - Tuesday, 12 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-12-1 PE652.336v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 13. juli 2020

08-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-13_2 PE655.593v01-00 ENVI

AMENDMENTS 1 - 241 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

03-07-2020 ENVI_AM(2020)654051 PE654.051v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

UDKAST TIL UDTALELSE om samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

01-07-2020 ENVI_PA(2020)653872 PE653.872v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

UDTALELSE om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 2. juli 2020

29-06-2020 ENVI_OJ(2020)07-02_1 PE654.004v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 29. juni 2020

25-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-29_1 PE653.983v01-00 ENVI

UDTALELSE om den europæiske skovstrategi – vejen frem

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 25. juni 2020

23-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-25_1 PE653.887v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 22. juni 2020

18-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-22_1 PE653.857v01-00 ENVI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")

17-06-2020 ENVI_PR(2020)653803 PE653.803v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

16-06-2020 ENVI_PR(2020)652637 PE652.637v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

15-06-2020 ENVI_PR(2020)652351 PE652.351v02-00 ENVI
Delara BURKHARDT

PROTOKOL - Tirsdag den 21. april 2020

11-06-2020 ENVI_PV(2020)04-21-1 PE650.523v01-00 ENVI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 173 - Udkast til udtalelse Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

11-06-2020 ENVI_AM(2020)652646 PE652.646v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 16. juni 2020

11-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-16_1 PE653.780v01-00 ENVI

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

10-06-2020 ENVI_PA(2020)653750 PE653.750v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 181 - Udkast til udtalelse Investeringsplan for et bæredygtigt Europa – Finansiering af den grønne pagt

09-06-2020 ENVI_AM(2020)650680 PE650.680v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

08-06-2020 ENVI_PA(2020)652353 PE652.353v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

ÆNDRINGSFORSLAG 54 - 1094 - Udkast til betænkning Rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652555 PE652.555v01-00 ENVI
Jytte GUTELAND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 329 - Udkast til betænkning Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652627 PE652.627v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

ÆNDRINGSFORSLAG 330 - 674 - Udkast til betænkning Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652628 PE652.628v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

ÆNDRINGSFORSLAG 675 - 746 - Udkast til betænkning Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652629 PE652.629v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

ÆNDRINGSFORSLAG 1-69 - Udkast til udtalelse om på vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere

05-06-2020 ENVI_AM(2020)647121 PE647.121v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 675 - 696 - Udkast til udtalelse Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650633 PE650.633v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

ÆNDRINGSFORSLAG 38 - 285 - Udkast til udtalelse Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650732 PE650.732v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

ÆNDRINGSFORSLAG 286 - 674 - Udkast til udtalelse Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

03-06-2020 ENVI_AM(2020)652279 PE652.279v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 8. juni 2020

03-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-08_1 PE652.603v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 4. juni 2020

02-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-04_1 PE652.546v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 5. juni 2020

02-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-05_1 PE652.571v01-00 ENVI

PROTOKOL - Torsdag den 5. marts 2020

27-05-2020 ENVI_PV(2020)03-05-1 PE650.672v01-00 ENVI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 116 - Udkast til udtalelse Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

27-05-2020 ENVI_AM(2020)652443 PE652.443v01-00 ENVI
Mick WALLACE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 28. maj 2020

19-05-2020 CJ36_OJ(2020)05-28_1 PE652.400v01-00 ECON ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 28. maj 2020

19-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-28_1 PE652.399v01-00 ENVI

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

15-05-2020 ENVI_AD(2020)652333 PE652.333v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 18. maj 2020

14-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-18_1 PE652.311v01-00 ENVI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 128 - Udkast til udtalelse om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

13-05-2020 ENVI_AM(2020)650699 PE650.699v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 420 - Udkast til betænkning Intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

08-05-2020 ENVI_AM(2020)650715 PE650.715v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

UDKAST TIL UDTALELSE På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere

07-05-2020 ENVI_PA(2020)647120 PE647.120v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 11. maj 2020

07-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-11_1 PE650.697v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 12. maj 2020

07-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-12_1 PE650.698v01-00 ENVI

PROTOKOL - Mandag den 17. februar 2020 - Tirsdag den 18. februar 2020

05-05-2020 ENVI_PV(2020)02-17-1 PE648.325v01-00 ENVI

Udtalelse om henstillinger vedrørende forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

05-05-2020 ENVI_AL(2020)650458 PE650.458v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

04-05-2020 ENVI_PR(2020)648563 PE648.563v02-00 ENVI
Jytte GUTELAND

UDKAST TIL UDTALELSE om investeringsplan for et bæredygtigt Europa – Finansiering af den grønne pagt

04-05-2020 ENVI_PA(2020)650586 PE650.586v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

UDKAST TIL BETÆNKNING om manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem

30-04-2020 ENVI_PR(2020)650394 PE650.394v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

ÆNDRINGSFORSLAG 52 - 225 - Udkast til udtalelse Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650512 PE650.512v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 4. maj 2020

30-04-2020 ENVI_OJ(2020)05-04_1 PE650.538v02-00 ENVI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 263 - Udkast til udtalelse Den europæiske skovstrategi – vejen frem

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650588 PE650.588v01-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 366 - Udkast til forslag til beslutning En strategi for bæredygtig brug af kemikalier

28-04-2020 ENVI_AM(2020)647043 PE647.043v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

UDKAST TIL UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

28-04-2020 ENVI_PA(2020)648284 PE648.284v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

PROTOKOL - Onsdag den 4. marts 2020

28-04-2020 ENVI_PV(2020)03-04-1 PE648.465v01-00 ENVI

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650356 PE650.356v03-00 ENVI
Alexandr VONDRA

ÆNDRINGSFORSLAG 367 - 422 - Udkast til forslag til beslutning En strategi for bæredygtig brug af kemikalier

28-04-2020 ENVI_AM(2020)650516 PE650.516v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

UDKAST TIL UDTALELSE om virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650533 PE650.533v01-00 ENVI
Mick WALLACE

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand

22-04-2020 ENVI_PR(2020)650390 PE650.390v01-00 ENVI
Simona BONAFÈ

Udtalelse om Retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

20-04-2020 ENVI_AL(2020)648615 PE648.615v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

20-04-2020 ENVI_PA(2020)650506 PE650.506v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 21. april 2020

16-04-2020 ENVI_OJ(2020)04-21_1 PE650.481v01-00 ENVI

UDKAST TIL UDTALELSE om tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport

14-04-2020 ENVI_PA(2020)650358 PE650.358v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

ÆNDRINGSFORSLAG 12 - 64 - Udkast til udtalelse Om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram

01-04-2020 ENVI_AM(2020)648644 PE648.644v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL BETÆNKNING om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

24-03-2020 ENVI_PR(2020)648567 PE648.567v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

ÆNDRINGSFORSLAG 35 - 159 - Udkast til betænkning Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug

20-03-2020 ENVI_AM(2020)648521 PE648.521v01-00 ENVI
Jutta PAULUS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram

12-03-2020 ENVI_PA(2020)646895 PE646.895v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOL - Mandag den 3. februar 2020

09-03-2020 ENVI_PV(2020)02-03-1 PE647.122v01-00 ENVI

PROTOKOL - Torsdag den 13. februar 2020

09-03-2020 ENVI_PV(2020)02-13-1 PE648.297v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 4. marts 2020

27-02-2020 ENVI_OJ(2020)03-04_1 PE648.395v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 5. marts 2020

25-02-2020 ENVI_OJ(2020)03-05_1 PE648.393v01-00 ENVI

PROTOKOL - Torsdag den 23. januar 2020

24-02-2020 CJ36_PV(2020)01-23-1 PE646.978v01-00 ECON ENVI