Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 March 2020

27-02-2020 ENVI_OJ(2020)03-04_1 PE648.395v01-00
ENVI

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 5. marts 2020

25-02-2020 ENVI_OJ(2020)03-05_1 PE648.393v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

24-02-2020 CJ36_PV(2020)01-23-1 PE646.978v01-00
ENVI ECON

 

  DRAFT OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward

19-02-2020 ENVI_PA(2020)646939 PE646.939v01-00
ENVI

Jessica POLFJÄRD

  OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 12-03-2020

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 17. februar 2020 - Tirsdag den 18. februar 2020

12-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-17_1 PE647.151v01-00
ENVI

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 13. februar 2020

04-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-13_1 PE647.035v01-00
ENVI

 

ÆNDRINGSFORSLAG 11 - 101 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646951 PE646.951v01-00
ENVI

Esther de LANGE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 258 - Udkast til forslag til beslutning Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646955 PE646.955v01-00
ENVI

Kateřina KONEČNÁ, Cristian-Silviu BUŞOI, Jan HUITEMA, Michèle RIVASI, Joanna KOPCIŃSKA, Günther SIDL, Simona BALDASSARRE