Please fill this field

Om

Velkomst

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Jeg byder som formand for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling alle besøgende på vores websted velkommen.

Jeg er meget bevidst om, at uanset hvad man ønsker at opnå, så skal der kæmpes for det. Man skal bruge sin stemme og sikre, at andre også høres. Vi tror på, at en dialog mellem vores udvalg og borgerne ved hjælp af onlinemidler vil gøre det muligt for os at fremme gennemsigtighed og bringe os tættere på hinanden.

Vores udvalg er bevidst om de udfordringer, som kvinder står over for på trods af mange positive resultater med hensyn til at styrke kvinders indflydelse. Vi giver udtryk for vores generelle bekymring over økonomisk ulighed, navnlig den kønsbestemte lønforskel, tilbagegang i kvinders rettigheder, herunder LGBTIQ-rettigheder, kvinders underrepræsentation i beslutningstagningen, vold mod kvinder og vores seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder. Vi ønsker at gå længere end blot at integrere ligestillingsaspektet i alle EU-politikker. Vi vil gøre ligestilling mellem kønnene til en prioritet i EU, fordi ligestilling mellem kønnene er ensbetydende med bedre lovgivning. For at kunne gøre dette har vi brug for hjælp fra civilsamfundet og fra alle organisationer, der bidrager til kampen for lige rettigheder for alle.

Vi opfordrer dig til at besøge os både her og på sociale medier for opdaterede og aktuelle nyheder fra vores udvalg. Arbejd sammen med os for et Europa, der giver lige muligheder for alle, og lad os sammen fortsætte kampen for ligestilling.

Evelyn Regner
Kontakter