Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 26 October 2020 EN

20-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v01-00 FEMM LIBE

UDKAST TIL UDTALELSE om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2019 og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 72 - Udkast til betænkning Udformning af digital uddannelsespolitik

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 12. oktober 2020

05-10-2020 FEMM_OJ(2020)10-12_1 PE658.816v01-00 FEMM

OPINION on the impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 70 - Udkast til udtalelse Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 96 - Udkast til udtalelse Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 201 - Udkast til betænkning Udligning af den kønsbestemte digitale kløft: Kvinders deltagelse i den digitale økonomi

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 83 - Udkast til udtalelse Kønsdimensionen i samhørighedspolitikken

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 342 - Udkast til betænkning Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ÆNDRINGSFORSLAG 343 - 415 - Udkast til betænkning Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

UDKAST TIL BETÆNKNING om udligning af den kønsbestemte digitale kløft: Kvinders deltagelse i den digitale økonomi

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

UDKAST TIL UDTALELSE om Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling – Meddelelse fra Kommissionen

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

UDKAST TIL UDTALELSE om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

UDKAST TIL BETÆNKNING Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

UDTALELSE om mindre ulighed med særlig fokus på fattigdom blandt arbejdstagere

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Udtalelse om gennemførelse af Dublin III-forordningen

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

UDKAST TIL UDTALELSE om kønsdimensionen i samhørighedspolitikken

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

UDTALELSE om rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

UDTALELSE om fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 3. juli 2020

03-07-2020 FEMM_OJ(2020)07-03_1 PE653.809v02-00 FEMM

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 25. juni 2020

15-06-2020 FEMM_OJ(2020)06-25_1 PE653.765v01-00 FEMM

PROTOKOL - Mandag den 25. maj 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

UDKAST TIL UDTALELSE om rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 105 - Udkast til udtalelse Hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 80 - Udkast til udtalelse Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 353 - Udkast til betænkning EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

ÆNDRINGSFORSLAG 354 - 433 - Udkast til betænkning EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

UDKAST TIL UDTALELSE om fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 25. maj 2020

25-05-2020 FEMM_OJ(2020)05-25_1 PE652.341v02-00 FEMM

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 84 - Udkast til udtalelse Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 95 - Udkast til udtalelse om mindre ulighed med særlig fokus på fattigdom blandt arbejdstagere

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 265 - Udkast til betænkning Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

UDKAST TIL UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

UDKAST TIL UDTALELSE om virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Udtalelse om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

UDKAST TIL UDTALELSE om mindre ulighed med særlig fokus på fattigdom blandt arbejdstagere

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDKAST TIL BETÆNKNING om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

PROTOKOL - Onsdag den 4. december 2019 - Torsdag den 5. december 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

PROTOKOL - Onsdag den 22. januar 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

UDKAST TIL BETÆNKNING om situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden for rammerne af kvinders sundhed

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

PROTOKOL - Onsdag den 6. november 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

PROTOKOL - Mandag den 18. november 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

ÆNDRINGSFORSLAG 1- 83 - Udkast til udtalelse Retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

UDKAST TIL UDTALELSE om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 22. januar 2020

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00 FEMM

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 20 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 209 - Udkast til forslag til beslutning 25-året for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD25)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKOL - Onsdag den 4. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

PROTOKOL - Mandag den 23. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

PROTOKOL - Mandag den 30. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 26 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Udtalelse om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 6. november 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00 FEMM

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 2. oktober 2019

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_2 PE641.289v01-00 EMPL FEMM

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 61 - Udkast til udtalelse Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD