Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

EU's prioriteringer til den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

2019/2967(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

korresponderende udvalg

Kønsbestemt lønforskel

2019/2870(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

korresponderende udvalg

Konsekvenserne for kvinder og børn af vold i hjemmet og forældremyndighedsrettigheder

2019/2166(INI) Procedure for initiativbetænkninger
FEMM

korresponderende udvalg

Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik

2019/2167(INI) Procedure for initiativbetænkninger
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)

2019/2164(INI) Procedure for initiativbetænkninger
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden for rammerne af kvinders sundhed

2019/2165(INI) Procedure for initiativbetænkninger
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

korresponderende udvalg

Udligning af den kønsbestemte digitale kløft: Kvinders deltagelse i den digitale økonomi

2019/2168(INI) Procedure for initiativbetænkninger
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

korresponderende udvalg

25-året for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD25) (Nairobitopmødet)

2019/2850(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

korresponderende udvalg

EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

2019/2169(INI) Procedure for initiativbetænkninger
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III

2019/2213(BUD) Budgetprocedure
FEMM

rådgivende udvalg