Please fill this field

Om

Velkomst

Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee
IMCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
IMCO-udvalget er ansvarligt for lovgivningsmæssig overvågning og kontrol af EU-reglerne om det indre marked, herunder det digitale indre marked, told og forbrugerbeskyttelse.

Udvalgets arbejde kan følges på denne hjemmeside, hvor der bl.a. er adgang til dagsordener, mødedokumenter, oplysninger om høringer/workshops, videostreaming og vores nyhedsbrev.
Et velreguleret indre marked er nøglen til at udløse velstand, innovation og konkurrenceevne. Bedre håndhævelse og konstant tilpasning af EU's forbrugerbeskyttelsesregler er vigtig for at beskytte forbrugernes rettigheder og velfærd.
Der ligger mange udfordringer og muligheder foran os, herunder yderligere frigørelse af det digitale indre markeds potentiale og styrkelse af integrationen af det indre marked for tjenesteydelser. I en verden med en hurtig teknologisk udvikling er det især vigtigt at sikre politisk sammenhæng mellem online verdenen og offline verdenen og tilvejebringe garantier for retfærdighed og gennemsigtighed for at opbygge borgernes tillid til det indre marked.

Udvalget arbejder sammen med medlemsstaterne og Kommissionen for at sikre, at reglerne for det indre marked kan gennemføres og bliver gennemført fuldt ud og rettidigt.

Det er et privilegium at være formand for dette vigtige udvalg og at samarbejde med medlemmer på tværs af det politiske spektrum om at skabe virkelige fordele for forbrugere og virksomheder overalt på det indre marked.