Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 19. februar 2020

06-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-19_1 PE647.007v01-00
ITRE IMCO

 

Udtalelse om konkurrencepolitik – årsberetning 2019

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Formand

PROTOKOL - Onsdag den 22. januar 2020 - Torsdag den 23. januar 2020

04-02-2020 IMCO_PV(2020)01-22-1 PE646.921v01-00
IMCO

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 17. februar 2020

29-01-2020 IMCO_OJ(2020)02-17_1 PE646.965v01-00
IMCO

 

PROTOKOL - Onsdag den 4. december 2019 - Torsdag den 5. december 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Lovgivningsmæssig spørgetid om gennemførelsen af "NIS-direktivet", direktiv (EU) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Lovgivningsmæssig spørgetid om gennemførelsen af byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011).

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Udtalelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Formand

ÆNDRINGSFORSLAG 9 - 19 - Udkast til udtalelse Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI