Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on competition policy – annual report 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 20. januar 2020 - Tirsdag den 21. januar 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for krydret kød

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Frist for ændringsforslag : 25-02-2020

PROTOKOL - Mandag den 2. december 2019 - Tirsdag den 3. december 2019

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA

 

Udtalelse om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 30 - Udkast til udtalelse Konkurrencepolitik - årlig beretning 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 2. december 2019 - Tirsdag den 3. december 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

PROTOKOL - Mandag den 25. november 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA