Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Udøvelse af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

2019/0273(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
INTA

korresponderende udvalg

Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018

2019/2197(INI) Procedure for initiativbetænkninger
INTA

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af den sårbarhedstærskel, der er fastsat i punkt 1, litra b), i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

2019/2946(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

2019/2942(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt

2019/0196(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam - Forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i henhold til godkendelsesproceduren

2018/0356M(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

korresponderende udvalg

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side - Forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i henhold til godkendelsesproceduren

2018/0358M(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

korresponderende udvalg

Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

2018/0356(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

korresponderende udvalg

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

2018/0358(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

korresponderende udvalg

EU's medlemskab af Den Internationale Gummistudiegruppe (IRSG)

2017/0159(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg