Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

PROTOKOL - Torsdag den 16. juli 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 36 - 148 - Udkast til udtalelse Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

UDKAST TIL UDTALELSE mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKOL - Mandag den 6. juli 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. juli 2020

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

PROTOKOL - Mandag den 29. juni 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 6. juli 2020

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 325 - Udkast til betænkning En ny industristrategi for Europa

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ÆNDRINGSFORSLAG 326 - 593 - Udkast til betænkning En ny industristrategi for Europa

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ÆNDRINGSFORSLAG 594 - 704 - Udkast til betænkning En ny industristrategi for Europa

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

UDKAST TIL UDTALELSE om havvindmølleparkers og vedvarende energisystemers indvirkning på fiskerisektoren

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

UDKAST TIL BETÆNKNING om en ny strategi for europæiske SMV'er

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 29. juni 2020

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

UDTALELSE om mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROTOKOL - Torsdag den 4. juni 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 44 - 353 - Udkast til udtalelse Rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ÆNDRINGSFORSLAG 354 - 524 - Udkast til udtalelse Rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PROTOKOL - Tirsdag den 19. maj 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

PROTOKOL - Mandag den 17. februar 2020 - Tirsdag den 18. februar 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

PROTOKOL - Torsdag den 28. maj 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 12. juni 2020

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

UDTALELSE om Kommissionens henstilling om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

UDTALELSE om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

UDTALELSE om den europæiske skovstrategi – vejen frem

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 4. juni 2020

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi om henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

UDKAST TIL BETÆNKNING om en ny langsigtet strategi for Europas industrielle fremtid

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROTOKOL - Fredag den 15. maj 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

UDKAST TIL UDTALELSE Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ÆNDRINGSFORSLAG 52 - 315 - Udkast til udtalelse Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ÆNDRINGSFORSLAG 316 - 516 - Udkast til udtalelse Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 28. maj 2020

20-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-28_1 PE652.414v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG - Shortage of medicines - how to address an emerging problem

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROTOKOL - Tirsdag den 28. april 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

PROTOKOL - Fredag den 8. maj 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 19. maj 2020

14-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-19_1 PE652.291v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 386 - Udkast til betænkning Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 15. maj 2020

13-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-15_1 PE652.273v01-00 ITRE

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 14. maj 2020

11-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-14_1 PE650.731v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 355 - Udkast til betænkning En omfattende europæisk strategi for energilagring

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

UDKAST TIL UDTALELSE om mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 8. maj 2020

06-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-08_1 PE650.636v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 128 – 375 - Udkast til betænkning Den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 2021-2027 Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650625 PE650.625v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

ÆNDRINGSFORSLAG 99 - 374 - Udkast til betænkning Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650626 PE650.626v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

ÆNDRINGSFORSLAG 376 - 409 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650649 PE650.649v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

PROTOKOL - Fredag den 24. april 2020

30-04-2020 ITRE_PV(2020)04-24-1 PE650.568v01-00 ITRE

UDKAST TIL BETÆNKNING om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

28-04-2020 ITRE_PR(2020)648631 PE648.631v02-00 ITRE
Ciarán CUFFE

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Ville NIINISTÖ

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650489 PE650.489v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650490 PE650.490v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 28. april 2020

20-04-2020 ITRE_OJ(2020)04-28_1 PE650.503v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 24. april 2020

20-04-2020 ITRE_OJ(2020)04-24_1 PE650.504v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 108 - Udkast til udtalelse Den europæiske skovstrategi – vejen frem

27-03-2020 ITRE_AM(2020)648616 PE648.616v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 57 - Udkast til udtalelse Intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

27-03-2020 ITRE_AM(2020)648617 PE648.617v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 64 - Udkast til udtalelse EU's retlige ramme med henblik på at standse og vende EU-drevet global skovrydning

26-03-2020 ITRE_AM(2020)648618 PE648.618v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

23-03-2020 ITRE_PR(2020)641138 PE641.138v02-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

Udtalelse om Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III

20-03-2020 ITRE_AL(2020)648603 PE648.603v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

12-03-2020 ITRE_PR(2020)648286 PE648.286v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

PROTOKOL - Onsdag den 19. februar 2020

11-03-2020 ITRE_PV(2020)02-19-1 PE648.471v01-00 ITRE

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre, om ændring af forordning (EU) 2017/1369 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

09-03-2020 ITRE_PR(2020)648490 PE648.490v01-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN

PROTOKOL - Onsdag den 22. januar 2020 - Torsdag den 23. januar 2020

03-03-2020 ITRE_PV(2020)01-22-1 PE646.897v01-00 ITRE

PROTOKOL - Tirsdag den 28. januar 2020

03-03-2020 ITRE_PV(2020)01-28-1 PE646.976v01-00 ITRE

UDKAST TIL UDTALELSE om den europæiske skovstrategi – vejen frem

24-02-2020 ITRE_PA(2020)648258 PE648.258v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 101 - Udkast til udtalelse Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III

20-02-2020 ITRE_AM(2020)648347 PE648.347v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

UDKAST TIL UDTALELSE om Kommissionens henstilling om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

19-02-2020 ITRE_PA(2020)646934 PE646.934v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

UDKAST TIL UDTALELSE om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

19-02-2020 ITRE_PA(2020)647152 PE647.152v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

UDKAST TIL BETÆNKNING om en omfattende europæisk strategi for energilagring

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00 ITRE
Claudia GAMON

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 19. februar 2020

06-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-19_1 PE647.007v01-00 IMCO ITRE

PROTOKOL - Onsdag den 4. december 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00 ITRE TRAN