Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 15 October 2020 EN

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 181 - Udkast til udtalelse Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

14-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 12. oktober 2020

07-10-2020 ITRE_OJ(2020)10-12_1 PE658.879v01-00 ITRE

UDTALELSE om den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 120 - Udkast til udtalelse Mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 1. oktober 2020

28-09-2020 ITRE_OJ(2020)10-01_1 PE657.473v01-00 ITRE

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROTOKOL - Tirsdag den 1. september 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

PROTOKOL - Mandag den 7. september 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

UDKAST TIL UDTALELSE om ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKOL - Tirsdag den 16. juni 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

UDKAST TIL BETÆNKNING om en europæisk datastrategi

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

UDTALELSE Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 326 - Udkast til betænkning En ny strategi for europæiske SMV'er

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ÆNDRINGSFORSLAG 28-273 - Udkast til udtalelse Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ÆNDRINGSFORSLAG 31 - 259 - Udkast til udtalelse Oprettelse af InvestEU-programmet

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

ÆNDRINGSFORSLAG 22 - 120 - Udkast til udtalelse Lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

PROTOKOL - Fredag den 12. juni 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

PROTOKOL - Torsdag den 16. juli 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 36 - 148 - Udkast til udtalelse Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

UDKAST TIL UDTALELSE mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKOL - Mandag den 6. juli 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. juli 2020

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

PROTOKOL - Mandag den 29. juni 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 6. juli 2020

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 325 - Udkast til betænkning En ny industristrategi for Europa

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ÆNDRINGSFORSLAG 326 - 593 - Udkast til betænkning En ny industristrategi for Europa

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ÆNDRINGSFORSLAG 594 - 704 - Udkast til betænkning En ny industristrategi for Europa

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

UDKAST TIL UDTALELSE om havvindmølleparkers og vedvarende energisystemers indvirkning på fiskerisektoren

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

UDKAST TIL BETÆNKNING om en ny strategi for europæiske SMV'er

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 29. juni 2020

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

UDTALELSE om mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROTOKOL - Torsdag den 4. juni 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 44 - 353 - Udkast til udtalelse Rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ÆNDRINGSFORSLAG 354 - 524 - Udkast til udtalelse Rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PROTOKOL - Tirsdag den 19. maj 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

PROTOKOL - Mandag den 17. februar 2020 - Tirsdag den 18. februar 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

PROTOKOL - Torsdag den 28. maj 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 12. juni 2020

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

UDTALELSE om Kommissionens henstilling om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

UDTALELSE om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

UDTALELSE om den europæiske skovstrategi – vejen frem

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 4. juni 2020

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi om henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

UDKAST TIL BETÆNKNING om en ny langsigtet strategi for Europas industrielle fremtid

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROTOKOL - Fredag den 15. maj 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

UDKAST TIL UDTALELSE Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ÆNDRINGSFORSLAG 52 - 315 - Udkast til udtalelse Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ÆNDRINGSFORSLAG 316 - 516 - Udkast til udtalelse Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 28. maj 2020

20-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-28_1 PE652.414v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG - Shortage of medicines - how to address an emerging problem

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROTOKOL - Tirsdag den 28. april 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

PROTOKOL - Fredag den 8. maj 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 19. maj 2020

14-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-19_1 PE652.291v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 386 - Udkast til betænkning Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 15. maj 2020

13-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-15_1 PE652.273v01-00 ITRE

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 14. maj 2020

11-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-14_1 PE650.731v01-00 ITRE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 355 - Udkast til betænkning En omfattende europæisk strategi for energilagring

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

UDKAST TIL UDTALELSE om mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Fredag den 8. maj 2020

06-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-08_1 PE650.636v01-00 ITRE