Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine

2020/0016(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien

2020/0015(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur

2020/2549(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) nr. 1254/2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ventilationsaggregater til boliger

2020/2526(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

korresponderende udvalg

En omfattende europæisk strategi for energilagring

2019/2189(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 for så vidt angår EU-listen over projekter af fælles interesse

2019/2907(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Ukraine for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2019/0207(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

2019/0151(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

2019/0152(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2018/0429(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg