Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 22. september 2020

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 131 - Udkast til udtalelse Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 44 - Udkast til udtalelse Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 82 - Udkast til udtalelse Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 337 - Udkast til betænkning Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

UDTALELSE om EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 204 - Udkast til betænkning om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 86 - Udkast til udtalelse En ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROTOKOL - Mandag den 15. juni 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 240 - Udkast til betænkning Gennemførelsesrapport om tilbagesendelsesdirektivet

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. juli 2020

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 290 - Udkast til betænkning om gennemførelse af Dublin III-forordningen

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 289 - Udkast til betænkning Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

UDKAST TIL UDTALELSE om virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROTOKOL - Mandag den 16. december 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

UDKAST TIL BETÆNKNING om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 6. juli 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

PROTOKOL - Torsdag den 4. juni 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 267 - Udkast til betænkning Retsakten om digitale tjenestere og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 2. juli 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 29. juni 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Udtalelse om forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020: Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

PROTOKOL - Torsdag den 23. april 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1-116 - Udkast til udtalelse Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 23. juni 2020

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af Dublin III-forordningen

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 286 - Udkast til betænkning Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

PROTOKOL - Tirsdag den 12. maj 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 15. juni 2020

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

UDKAST TIL BETÆNKNING om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

UDKAST TIL UDTALELSE om kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

PROTOKOL - Torsdag den 7. maj 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 11. juni 2020

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 254 - Udkast til betænkning Begrundet forslag i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende retsstatsprincippet i Polen

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 90 - Udkast til betænkning om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 4. juni 2020

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

UDTALELSE om henstillinger vedrørende forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 94 - Udkast til udtalelse EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 69 - Udkast til udtalelse Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 95 - Udkast til udtalelse Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

PROTOKOL - Mandag den 27. januar 2020 - Tirsdag den 28. januar 2020

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 25. maj 2020

19-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-25_1 PE652.394v01-00 LIBE

PROTOKOL - Torsdag den 2. april 2020

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE

UDKAST TIL UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

18-05-2020 LIBE_PA(2020)652296 PE652.296v01-00 LIBE
Assita KANKO

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

14-05-2020 LIBE_PR(2020)650654 PE650.654v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

UDKAST TIL BETÆNKNING om styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle

14-05-2020 LIBE_PR(2020)652307 PE652.307v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 32 - Udkast til udtalelse Henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

14-05-2020 LIBE_AM(2020)652317 PE652.317v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

13-05-2020 LIBE_PR(2020)650665 PE650.665v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROTOKOL - Mandag den 27. april 2020

12-05-2020 LIBE_PV(2020)04-27-1 PE652.269v01-00 LIBE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 18. maj 2020

11-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-18_1 PE652.266v01-00 LIBE

UDKAST TIL UDTALELSE om henstillinger vedrørende forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

07-05-2020 LIBE_PA(2020)650591 PE650.591v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 12. maj 2020

06-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-12_1 PE650.677v01-00 LIBE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 7. maj 2020

30-04-2020 LIBE_OJ(2020)05-07_1 PE650.619v01-00 LIBE

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

29-04-2020 LIBE_PR(2020)650522 PE650.522v02-00 LIBE
Jan-Christoph OETJEN

UDKAST TIL BETÆNKNING om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder

27-04-2020 LIBE_PR(2020)650509 PE650.509v01-00 LIBE
Kris PEETERS

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 27. april 2020

23-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-27_1 PE650.532v01-00 LIBE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 23. april 2020

17-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-23_1 PE650.493v01-00 LIBE

UDKAST TIL UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

16-04-2020 LIBE_PA(2020)650370 PE650.370v02-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK