Please fill this field

Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail, downloades og gemmes.

Næste møder


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
Remote participation

Dagsorden


Brussels : JAN - 4Q1

Høring
Remote participation

Dagsorden


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE

Dagsorden


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


Brussels : JAN - 4Q2

Ekstraordinært møde
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Dagsorden


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
Remote participation


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
Remote participation