Veuillez remplir ce champ

Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg udvalg og derefter mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail eller downloades og gemmes.

Næste møder

Udenrigsudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde

Budgetudvalget


Brussels : PHS - P3C050

Ordinært møde

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde

Kultur- og Uddannelsesudvalget


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde

Retsudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde

Økonomi- og Valutaudvalget


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde