Udtalelser


Hvis et udvalg mener, at de spørgsmål, der er omfattet af en betænkning, der er henvist til et andet udvalg, berører dets ansvarsområde, kan det anmode om at blive anerkendt som et "rådgivende udvalg" (forretningsordenens artikel 53). Den vedtagne udtalelse fremsendes til det kompetente udvalg, som derefter sætter den under afstemning. Ændringsforslag fra et associeret rådgivende udvalg (forretningsordenens artikel 54) henhørende under dette udvalgs enekompetence, skal accepteres af det korresponderende udvalg uden afstemning. Alle udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra et rådgivende udvalg, skal vedlægges som bilag til den endelige betænkning. Denne side viser udtalelser, der er vedtaget af udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Opinion on the proposal for a Council decision on conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

15-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v01-00
AFET

David McALLISTER

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (2018/0427(NLE))

15-01-2020 TRAN_AL(2020)643001 PE643.001v01-00
TRAN

Karima DELLI - Formand

Udtalelse om Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

15-01-2020 PETI_AL(2020)643213 PE643.213v02-00
PETI

 

Udtalelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

14-01-2020 LIBE_AL(2020)646763 PE646.763v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

  Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the False and Authentic Documents Online (FADO) system and repealing the Joint Action No 98/700/JHA

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00
JURI

Franco ROBERTI

  Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic freight transport information

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Udtalelse om retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande

10-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v01-00
JURI

Franco ROBERTI

  Opinion on the legal basis of the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Udtalelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

09-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018, section IV - Cour de justice

09-01-2020 JURI_AD(2020)642851 PE642.851v03-00
JURI

Gilles LEBRETON