Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

2020/0002(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union - Forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i henhold til godkendelsesproceduren

2019/0226M(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

korresponderende udvalg

Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

korresponderende udvalg

Genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet: evaluering og næste skridt

2019/2178(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

korresponderende udvalg

Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik

2019/2177(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PECH

korresponderende udvalg

Konsekvenserne af stigningen i havvandstemperaturen for fiskebestande og fiskeri

2019/2163(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PECH

Rosanna CONTE [ID]

korresponderende udvalg

Flere fisk i havene? Foranstaltninger til at fremme genopretning af fiskebestande over det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), herunder områder til genopretning af fiskebestande og beskyttede havområder

2019/2162(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund

2019/2161(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

korresponderende udvalg

Havaffalds indvirkning på fiskeri

2019/2160(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

korresponderende udvalg

Udfordringer og muligheder for fiskerisektoren i Sortehavet

2019/2159(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

korresponderende udvalg