Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. juli 2020

16-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_2 PE655.621v01-00 REGI

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. juli 2020

09-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_1 PE655.620v01-00 REGI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 6. juli 2020

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

UDKAST TIL BETÆNKNING Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 125 - Udkast til udtalelse En ny industristrategi for Europa

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – sektion III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 8. juni 2020

08-06-2020 REGI_OJ(2020)06-08_1 PE652.606v01-00 REGI

ÆNDRINGSFORSLAG 23 - 342 - Udkast til udtalelse Rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

PROTOKOL - Mandag den 8. juni 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 109 - Udkast til udtalelse Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ÆNDRINGSFORSLAG 45 - 256 - Udkast til betænkning Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

ÆNDRINGSFORSLAG 257 - 598 - Udkast til betænkning Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

ÆNDRINGSFORSLAG 599 - 884 - Udkast til betænkning Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

ÆNDRINGSFORSLAG 885 - 936 - Udkast til betænkning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

UDTALELSE om henstillingerne vedrørende forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 12. maj 2020

12-05-2020 REGI_OJ(2020)05-12_1 PE650.670v01-00 REGI

PROTOKOL - Tirsdag den 12. maj 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Udtalelse om anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Udtalelse om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 20. april 2020

20-04-2020 REGI_OJ(2020)04-20_1 PE650.492v02-00 REGI

PROTOKOL - Mandag den 20. april 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 41 - Udkast til udtalelse Henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 8. april 2020

08-04-2020 REGI_OJ(2020)04-08_1 PE650.400v01-00 REGI

PROTOKOL - Onsdag den 8. april 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

UDKAST TIL UDTALELSE om henstillingerne vedrørende forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Udtalelse om forslag til beslutning af Younous Omarjee om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 16 - 219 - Draft opinion Transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 EN

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

PROTOKOL - Onsdag den 19. februar 2020 - Torsdag den 20. februar 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

PROTOKOL - Torsdag den 13. februar 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

AMENDMENTS 1 - 124 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

PROTOKOL - Mandag den 20. januar 2020 - Tirsdag den 21. januar 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

UDKAST TIL UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00 REGI
Francesca DONATO

AMENDMENTS 1 - 42 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

PROTOKOL - Onsdag den 4. december 2019 - Torsdag den 5. december 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00 REGI

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PROTOKOL - Mandag den 4. november 2019 - Tirsdag den 5. november 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00 REGI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 21. oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00 REGI

PROTOKOL - Mandag den 21. oktober 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00 REGI

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft report Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement EN

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00 REGI
Younous OMARJEE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 3. oktober 2019

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00 REGI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 2. oktober 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00 REGI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 2. oktober 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00 REGI

PROTOKOL - Onsdag den 2. oktober 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00 REGI

PROTOKOL - Onsdag den 2. oktober 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-2 PE642.865v01-00 REGI

AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections EN

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PROTOKOL - Tirsdag den 3. september 2019

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00 REGI

BUDGETÆNDRINGSFORSLAG Budget 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Udtalelse om anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00 REGI
Younous OMARJEE

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00 REGI
Younous OMARJEE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 23. juli 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00 REGI

PROTOKOL - Tirsdag den 23. juli 2019

23-07-2019 REGI_PV(2019)07-23-1 PE639.876v01-00 REGI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 10. juli 2019

10-07-2019 REGI_OJ(2019)07-10_1 PE639.706v01-00 REGI

PROTOKOL - Onsdag den 10. juli 2019

10-07-2019 REGI_PV(2019)07-10-1 PE639.754v01-00 REGI