Betænkninger


Når et udkast til betænkning er forelagt i udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag inden en bestemt frist. Herefter drøftes ændringsforslagene og sættes til afstemning i udvalget. Når udkastet til betænkning er ændret og endeligt vedtaget, bliver det en betænkning, der forelægges på plenarmødet. Denne side viser de afsluttede betænkninger i udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige betænkninger.

BETÆNKNING om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

BETÆNKNING om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2018

11-12-2019 A9-0051/2019 PE641.241v03-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

BETÆNKNING om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsrapport

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN

BETÆNKNING om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01