Arbejdsdokumenter


Arbejdsdokumenter udarbejdes som led i udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser. Udvalgene benytter ofte arbejdsdokumenter til at offentliggøre begrundelsen til deres betænkninger.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige arbejdsdokumenter.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but not without consequences for staff

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 20/2019 (decharge 2018): EU's informationssystemer til understøttelse af grænsekontrollen - et stærkt redskab, men der er brug for større fokus på rettidige og fyldestgørende data

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 24/2019 (decharge 2018): Asyl, omfordeling og tilbagesendelse af migranter: Tiden er inde til at lukke hullet mellem mål og resultater

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 5/2019 (decharge 2018): FEAD - Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede: Værdifuld støtte, men dens bidrag til fattigdomsbekæmpelse er endnu ikke fastlagt.

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 12/2019 (decharge 2018): E-handel: Mange af udfordringerne med at opkræve moms og told er stadig ikke løst

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 7/2019 (decharge 2018): EU's tiltag vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser: Ambitionerne er store, men der er behov for bedre styring

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

ARBEJDSDOKUMENT Forberedende dokument til udkast til udtalelse om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN