Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

AFCO JURI LIBE PETI

On 29 October 2020, a hearing on Union Citizenship will be jointly organised by the European Parliament (JURI, LIBE, AFCO and PETI Committees) and the European Commission. The hearing will see a keynote speech by Mr. Didier Reynders, Commissioner for Justice and the participation of Ms. Emily O’Reilly, the European Ombudsman, as well as representatives from various NGOs.

AFCO

On 24 September 2020, the Committee on Constitutional Affairs will hold a public remote hearing on the 'Transnational lists and the Spitzenkandidaten principle', bringing together both internal and external experts who will discuss with AFCO Members the issues of transnational lists and the lead candidates system, based on lessons to be drawn from the last European elections and following inter-institutional nominations’ cycle.

AFCO JURI

On 14 July 2020, the Committee on Legal Affairs and the Committee on Constitutional Affairs held a public remote hearing on the Consequences of the Judgment of 5 May 2020 of the Second Senate of the German Constitutional Court.

AFCO

The Committee on Constitutional Affairs organised a public hearing entitled “Lessons to be drawn from the 2019 elections and proposals in view of the debate concerning the Future of Europe”, which took place on 4 December 2019, at the European Parliament in Brussels.

AFCO

On 18 March 2019, AFCO organised a public hearing on "European Parliamentary Elections, European Parties, European Voters". Three experts were invited: - Ms Claire McGing, Maynooth University - Dr. Marina Costa Lobo, University of Lisbon - Prof. Juan Rodríguez Teruel, University of Valencia - as well as representatives of the Commission and Parliament dealing with communication campaigns.

AFCO

During the AFCO meeting of 7 March, the public hearing 'Constitutionalism in the European Union and the constitutional interaction between the West and East of Europe' took place.