Πρακτικά

Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 27 August 2020 EN

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

MINUTES - Tuesday, 14 July 2020 EN

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 26 Μαΐου 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

10-07-2019 AFCO_PV(2019)07-10-1 PE639.780v01-00 AFCO