Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Opinion on the activities of the European Ombudsman - annual report 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

  DRAFT OPINION on the implementation of the common security and defence policy - annual report 2018

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00
AFCO

Pascal DURAND

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00
AFCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00
AFCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00
AFCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

02-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-07_1 PE641.319v01-00
LIBE AFCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

26-09-2019 JURI_OJ(2019)09-30_1 PE641.295v01-00
JURI AFCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

25-09-2019 AFCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.218v01-00
AFCO