Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

The impact of the UK's withdrawal on the institutional set-up and political dynamics within the EU
07-05-2019 Μελέτη

Constitutional Challenges of the Enlargement – Is Further Enlargement Feasible without Constitutional Changes?
26-03-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Μελέτη

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Εν συντομία

The meaning of 'association' under EU law - A study on the law and practice of EU association agreements
18-02-2019 Μελέτη

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives
15-02-2019 Λεπτομερής ανάλυση

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental principles and values
25-01-2019 Μελέτη

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary Chamber?
14-01-2019 Μελέτη

State of debate on the future of Europe
02-10-2018 Περιοδικές εκδόσεις

The Implementation of Enhanced Cooperation in the EU
01-10-2018 Μελέτη

Όλες οι αναλυτικές τεκμηριώσεις

Επικοινωνία

  • Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων