Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

16-10-2020 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Εν συντομία
Περίληψη : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament, in September-November 2019 and in October 2020. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

The European Parliament’s right of initiative EN

09-07-2020 PE 655.134 AFCO
Μελέτη
Περίληψη : The European Parliament is the only democratically elected body in the EU. Yet, unlike most parliaments, it has no formal right of legislative initiative. Initiating legislation lies almost solely with the EU's executive bodies, the Commission, and – to a limited but increasing extend – the European Council and the Council. This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, reveals that Parliament’s „own-initiative-reports” form a widely underestimated and unrecognized tool to informally shape the EU’s policy agenda. The study provides for a comprehensive analysis of non-legislative and legislative own-initiative reports. We argue that Parliament is able to create a cooperative environment in order to bring the Commission in line with its own legislative priorities and sometimes very specific legislative requests. Building on the empirical evidence of Parliament’s practice since 1993, we finally discuss means and ways for pragmatic reform and Treaty revision.
Συντάκτες : Andreas MAURER, Michael C. WOLF

Europeanising European Public Spheres EN

15-06-2020 PE 654.628 AFCO
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, provides a brief overview of the academic debates on Europeanisation as well as contestation and politicisation of the EU and European integration. Against this background, it focuses on the European public sphere(s), in particular those based on the media and parliaments. The study further discusses current reform proposals aiming to Europeanise the European elections and concludes with recommendations on increasing the legitimacy of the European Union.
Συντάκτες : Katrin AUEL, Guido TIEMANN

Institutions and foreign interferences EN

15-06-2020 PE 655.290 AFCO
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, assesses the EU responses to counter foreign interferences. It examines in particular the effectiveness of the EU action against foreign interferences in the 2019 European Parliament elections, the COVID-19 crisis and the issue of foreign donations to European political parties. The study concludes with specific policy recommendations to enhance the EU’s responses.
Συντάκτες : Edoardo BRESSANELLI, Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa (Principal Investigator) Anna DI PALMA, Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa Gaetano INGLESE, Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa Sofia MARINI, Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa Eric REPETTO, Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Possible Avenues for Further Political Integration in Europe - A Political Compact for a More Democratic and Effective Union? EN

03-06-2020 PE 651.849 AFCO
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, analyses possible avenues for further political integration in the EU after Brexit. The study maps the multiple crises that the EU has weathered in the past decade and explains how these crises, including the recent Covid-19 pandemic, reveal several substantive and institutional weaknesses in the current EU system of governance. The study considers the potentials of the nascent Conference on the Future of Europe to renew the EU and examines the obstacles and opportunities for EU treaty reforms, considering the option of channelling the Conference’s outcome into a new Political Compact, subject to new, less-than-unanimous ratification rules.
Συντάκτες : FABBRINI Federico
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

The European Parliament’s Right of inquiry in context - A comparison of the national and the European legal frameworks EN

16-03-2020 PE 648.708 AFCO
Μελέτη
Περίληψη : One of Parliament’s main tools of political control vis-à-vis the EU executive is its capacity to establish Committees of inquiry. This possibility, now formally recognised in Article 226 TFEU, has existed since 1981 but it has been scarcely used by Parliament. This study provides an analysis of Parliament’s right of inquiry as it stands after the entry into force of the Lisbon Treaty, and examines how it has evolved since it was first introduced. It also compares Parliament’s right of inquiry with the investigatory powers of other European Union institutions and bodies, and with the rules governing the right of inquiry of Member State parliaments. The study concludes with some proposals for reform.
Συντάκτες : Diane FROMAGE
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Inquiries by Parliaments - The political use of a democratic right EN

16-03-2020 PE 648.709 AFCO
Μελέτη
Περίληψη : Conducting in-depth investigations is an ancient and essential right of parliaments in Europe. Yet, despite a provision of the Lisbon treaty, the European Parliament still has a limited institutional capacity to conduct inquiries. This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, discusses the theoretical basis of parliamentary investigation, compares recent committees of inquiries and develops recommendations for up-grading the European Parliament’s capacity.
Συντάκτες : Olivier ROZENBERG
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Committees of Inquiry in National Parliaments - Comparative Survey EN

16-03-2020 PE 649.524 AFCO
Μελέτη
Περίληψη : This survey, provided by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, looks into the legal and administrative framework in which parliamentary committees of inquiry operate in the EU Member States. It focuses, in particular, in the investigative powers these committees have at hand to assist national parliaments in exercising parliamentary control. It also examines the role of Member States’ parliamentary committees of inquiry in guiding the action of the government, enhancing transparency and eradicating contraventions and maladministration.
Συντάκτες : Eeva PAVY
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020 EN

13-01-2020 PE 630.244 ECON BUDG AGRI AFCO SEDE
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων - Επιτροπή Von der Leyen, 2019 - 2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Περίληψη : Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή των κυριότερων σημείων και των ουσιαστικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ορισθέντες Αντιπρόεδροι και Επίτροποι στις αντίστοιχες ακροάσεις τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός του είναι να σας παράσχει ένα πρακτικό και συνοπτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των προσπαθειών και των ενεργειών της μελλοντικής Επιτροπής. Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι υποψήφιοι, τα πλήρη πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης διατίθεται στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Commitments made at the hearing of Maroš ŠEFČOVIČ, Vice-President-designate - Interinstitutional Relations and Foresight EN

22-11-2019 PE 621.918 AFCO JURI
Briefing
Περίληψη : This briefing includes a series of quotes, which make reference to the oral commitments made during the hearing of Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight Maroš Šefčovič.
Συντάκτες : Giorgio Mussa, Roberta PANIZZA

Commitments made at the hearing of Dubravka ŠUICA, Vice-President-designate - Democracy and Demography EN

22-11-2019 PE 621.921 AFCO
Briefing
Περίληψη : The Vice President-designate, Dubravka Šuica, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs and Employment and social affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Conference on the Future of Europe; and - Supporting Europe through the demographic transition.
Συντάκτες : Eeva PAVY

Commitments made at the hearing of Věra JOUROVÁ, Vice-President-designate - Values and Transparency EN

22-11-2019 PE 621.924 AFCO LIBE
Briefing
Περίληψη : The Vice President-designate, Věra Jourová, appeared before the European Parliament on 07 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs, Civil liberties, justice and home affairs, and Legal affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: á - Strengthening democracy and transparency; and - Upholding Europe’s values and rights.
Συντάκτες : Ottavio MARZOCCHI, Eeva PAVY