Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

10-02-2020 AFET_PV(2020)02-05-1 PE647.045v01-00
AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

25-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v02-00
AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 - Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)11-18-1 PE644.749v01-00
AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

24-10-2019 CJ19_PV(2019)10-08-1 PE642.859v01-00
DEVE AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

17-10-2019 AFET_PV(2019)10-08-1 PE641.425v01-00
AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

07-10-2019 AFET_PV(2019)07-10-1 PE639.743v01-00
AFET