Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section X - European External Action Service

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Γνωμοδότηση επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-01-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-02-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-02-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER