Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Τουρκία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019

2019/2176(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

Επί της ουσίας

Σερβία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019

2019/2175(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

Επί της ουσίας

Βόρεια Μακεδονία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019

2019/2174(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

Επί της ουσίας

Μαυροβούνιο - Ετήσια έκθεση προόδου για το 2019

2019/2173(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Tonino PICULA [S&D]

Επί της ουσίας

Κοσσυφοπέδιο - Ετήσια έκθεση προόδου 2019

2019/2172(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ετήσια έκθεση προόδου 2019

2019/2171(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

Επί της ουσίας

Αλβανία - Ετήσια έκθεση προόδου για το 2019

2019/2170(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

Επί της ουσίας

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - ετήσια έκθεση

2019/2136(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

David McALLISTER [PPE]

Επί της ουσίας

Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - ετήσια έκθεση 2018

2019/2135(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

Επί της ουσίας

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον πλανήτη και η οικεία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ετήσια έκθεση 2018

2019/2125(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

Επί της ουσίας