Τελευταία νέα

Next AGRI meetings

09-10-2019 - 09:52

Μη χάσετε:

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  Resumed hearing of Commissioner-designate Janusz Wojciechowski

08-10-2019
AGRI

The Agriculture and Rural Development Committee on Tuesday resumed the 1 October hearing of the Polish candidate for the agriculture portfolio, Janusz Wojciechowski.

 

  Hearing of Commissioner-designate Janusz Wojciechowski

01-10-2019
AGRI

The Agriculture and Rural Development Committee questioned the Polish candidate for the agriculture portfolio Janusz Wojciechowski on EU farm policy reform and trade negotiations.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

08-10-2019 - 11:01
AGRI ENVI Ακρόαση
07-10-2019 - 17:36
AGRI Συνεδρίαση
01-10-2019 - 18:32
ENVI AGRI Ακρόαση

Καλωσόρισμα

Norbert Lins

Καλωσήλθατε στην Επιτροπή AGRI !

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), καθώς και των πολιτικών στους τομείς της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών, της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, της δασοκομίας και της αγροδασοκομίας της Ένωσης. Οι περισσότερες από τις εργασίες αυτές συνίστανται στη σύνταξη εκθέσεων επί νομοθετικών προτάσεων, οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία συναπόφασης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την έγκρισή τους από την ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι