Ανακοινωθέντα Τύπου

  Resumed hearing of Commissioner-designate Janusz Wojciechowski

08-10-2019
AGRI

The Agriculture and Rural Development Committee on Tuesday resumed the 1 October hearing of the Polish candidate for the agriculture portfolio, Janusz Wojciechowski.

 

  Hearing of Commissioner-designate Janusz Wojciechowski

01-10-2019
AGRI

The Agriculture and Rural Development Committee questioned the Polish candidate for the agriculture portfolio Janusz Wojciechowski on EU farm policy reform and trade negotiations.

 

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

18-07-2019
SEDE DROI TRAN REGI PETI PECH LIBE JURI ITRE INTA IMCO FEMM ENVI EMPL ECON DEVE CULT CONT BUDG AGRI AFET AFCO