Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας που τροποποιεί τις εμπορικές προτιμήσεις για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών τις οποίες προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 - Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

31-10-2019 AGRI_OJ(2019)11-04_1 PE642.997v02-00
AGRI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-01-1 PE641.441v01-00
AGRI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-07-1 PE641.452v01-00
AGRI

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 2 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας που τροποποιεί τις εμπορικές προτιμήσεις για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών τις οποίες προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK