Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Megatrends in the agri-food sector: global overview and possible policy response from an EU perspective
16-09-2019 Μελέτη

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Εν συντομία

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Εν συντομία

Research for AGRI Committee - Impacts of the digital economy on the food chain and the CAP
15-02-2019 Μελέτη

Researche for AGRI Committee - A comparative analysis of global agricultural policies: lessons for the future CAP
14-12-2018 Μελέτη

Research for AGRI Committee - The sectoral approach in the CAP beyond 2020 and possible options to improve the EU food value chain
15-10-2018 Μελέτη

Research for AGRI Committee - The CAP Strategic Plans beyond 2020 - Assessing the architecture in order to achieve the EU-wide objectives
15-10-2018 Μελέτη

Research for AGRI Committee - The CAP support beyond 2020 - Assessing the future structure of direct payments and the rural development interventions in the light of the EU agricultural and environmental challenges
15-10-2018 Μελέτη

Research for AGRI Committee - The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals
08-10-2018 Μελέτη

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations
19-09-2018 Briefing