Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

21-10-2019

19:00

Στρασβούργο : WIC - WIC200

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

21-10-2019

19:00

Στρασβούργο : LOW - N1.3

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIBE

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

21-10-2019

19:30

Στρασβούργο : LOW - N1.4

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ECON-ENVI (ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ)

21-10-2019

19:45

Στρασβούργο : LOW - N1.4

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

22-10-2019

09:00

Στρασβούργο : LOW - S4.4

+ Σκιώδεις εισηγητές

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

23-10-2019

09:00

Στρασβούργο : PFL - F-01301

+ με Πολιτική(ές) Ομάδα(ες)

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

23-10-2019

15:30

Στρασβούργο : WIC - WIC700

+ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

04-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

04-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

05-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

05-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση