Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

23-01-2020

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

28-01-2020

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

17-02-2020

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

18-02-2020

17:15

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ με ΒΕΚ

+ European parliamentary week- EMPL Committee meeting with the national parliaments

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

20-02-2020

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

20-02-2020

14:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

16-03-2020

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

17-03-2020

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

17-03-2020

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση