Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

27-11-2019

09:00

Στρασβούργο : PFL - F-01301

+ με Πολιτική(ές) Ομάδα(ες)

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

02-12-2019

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) - Benifei (AK/TV)

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

03-12-2019

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) - Benifei (AK/TV)

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

04-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

22-01-2020

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

22-01-2020

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

23-01-2020

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση