Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

22-01-2020

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

22-01-2020

11:30

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ Συντονιστές

22-01-2020

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

23-01-2020

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

17-02-2020

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

18-02-2020

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

18-02-2020

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

18-03-2020

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

18-03-2020

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

19-03-2020

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση