Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια


Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

11-07-2018 - Performance and visibility of EU funded projects in the Western Balkans

CONT 11-06-2019 - 11:52
Balkans

The European Parliament's Committee on Budgetary Control (CONT) was inviting Members of five national Parliaments of the EU Member States bordering the Western Balkans region - namely Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary and Romania - to attend an interparliamentary committee meeting in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-11-2016 - Towards better spending in shared management

CONT 11-06-2019 - 11:51
Poster on meeting with the National Parliaments

"Towards better spending in shared management: a more cooperative model of parliamentary scrutiny" In view of the last annual reports issued by the European Commission and the European Court of Auditors about the administrative weaknesses in the so-called first level checks in Member States, the Committee on Budgetary Control organised a focused exchange of views with national parliaments on specific issues relating to the management of EU funds by national management authorities. (Διαβάστε τη συνέχεια)