Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

04-12-2019 - European Capitals of Culture: Impacts, Challenges and Prospects

CULT 13-12-2019 - 17:39
CULT committee public hearing

The European Capitals of Culture (ECoC) initiative is designed to highlight the richness and diversity of cultures in Europe, celebrate the cultural features Europeans share, increase European citizens' sense of belonging to a common cultural area and foster the contribution of culture to the development of cities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-09-2018 - Education in the digital era

CULT 26-09-2018 - 11:44
heads with skills and digital loading

The hearing focused on basic digital life skills necessary to meet the challenges of the digital age and on how digital technologies enrich learning in a variety of ways and offer a broad range of learning opportunities (e.g. citizenship and media literacy, including visual literacy). (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - New European Agenda for Culture

CULT 23-07-2018 - 16:56
PH 11-07-18

The CULT Committee held a public hearing on the New European Agenda for Culture. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2018 - The EU Youth Strategy

CULT 29-01-2018 - 16:35
CULT Public hearing 23-01-18

The CULT Committee held a public hearing on the EU Youth Strategy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2017 - Scientific and academic culture to counter radicalism and fake news

CULT 28-11-2017 - 10:07
CULT PH Fake news

The CULT Committee held a public hearing on the “Scientific and academic culture to counter radicalism and fake news”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2017 - European Solidarity Corps

CULT 11-10-2017 - 15:50
CULT_PH_ESC_10-10-17

The CULT Committee held a joint public hearing with the EMPL Committee on the “European Solidarity Corps” (ESC). (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2017 - EMPL/CULT hearing on European Solidarity Corps

EMPL CULT 11-10-2017 - 09:19
Poster for the joint hearing EMPL/CULT on European Solidarity Corps

The purpose of this joint hearing EMPL/CULT was to debate the objective and effectiveness of the European Solidarity Corps. A number of important questions were debated regarding the ESC format and form, objectives and implementation, as well as its reliance on existing EU programmes and funds. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - Implications of Brexit for Culture and Education

CULT 07-07-2017 - 12:05
PH Brexit

The CULT Committee held a public hearing on the implications of Brexit for culture and education. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2017 - Hearing of Commissioner-designate Ms Mariya Gabriel

Mariya Gabriel

On 20 June ITRE and CULT held the hearing of Commissioner-designate Gabriel, who was nominated by the European Commission to take over the responsibility for the Digital Economy and Society portfolio. Associated Committees were IMCO, JURI and LIBE. ITRE and CULT Coordinators then met on Wednesday 21 June to assess the hearing so that Mr Buzek, ITRE Chair, and Ms Kammerevert, CULT Chair, could inform the President of Parliament in view of a decision during the July plenary. (Διαβάστε τη συνέχεια)