Τελευταία νέα

The next CULT committee meeting

05-12-2019 - 14:09
Colours of the EP 2014 activity calendars

Μη χάσετε:

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  Book your interview slot with 2019 LUX Film Prize finalists

12-11-2019
CULT

Parliament will hold an award ceremony on 27 November for the LUX Film Prize laureate. The ceremony will take place in the European Parliament’s hemicycle in Strasbourg.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

04-12-2019 - 15:07
CULT Συνεδρίαση
04-12-2019 - 09:08
CULT Συνεδρίαση
05-11-2019 - 09:06
CULT Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Sabine Verheyen

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο μας, όπως ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, σχέδια εκθέσεων και τροπολογίες, καθώς επίσης και πληροφορίες για τα μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (webstreaming).

Η επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για όλες τις πολιτιστικές πτυχές της Ένωσης, όπως η διάδοση του πολιτισμού, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση, την πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, την πολιτική σε θέματα πληροφόρησης και μέσων επικοινωνίας, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο