Μέλη

Sabine VERHEYEN
 • Sabine VERHEYEN Πρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Γερμανία
 
Romeo FRANZ
 • Romeo FRANZ Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Dace MELBĀRDE
 • Dace MELBĀRDE Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Λετονία
 
Andrea BOCSKOR
 • Andrea BOCSKOR Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ουγγαρία
 
Асим АДЕМОВ
 • Asim ADEMOV Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Βουλγαρία
 
Isabella ADINOLFI
 
Christine ANDERSON
 • Christine ANDERSON Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γερμανία
 
Vlad-Marius BOTOŞ
 
Ilana CICUREL
 
Gilbert COLLARD
 • Gilbert COLLARD Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γαλλία