Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v02-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 6 November 2019

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

15-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-21_1 PE642.894v01-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

14-10-2019 ENVI_OJ(2019)10-21_1 PE642.887v01-00
ENVI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

10-10-2019 AFET_OJ(2019)10-14_1 PE642.852v01-00
AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

10-10-2019 CONT_OJ(2019)10-17_1 PE641.432v01-00
CONT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO